03-6952212

היועץ המשפטי

פטור ממס הכנסה

פטור ממס הכנסה

מי זכאי לפטור ממס הכנסה?

בקצרה, הזכאות לפטור ממס הכנסה, מוענקת לנכה בשיעור של 100%, אשר נכותו נמשכת לפחות 6 חודשים רצופים, ואשר פנה לבקש פטור לגבי תקופה בת 6 השנים האחרונות ואילך.

במאמר זה, נסקור כל אחת מהדרישות הקיימות בחוק, ונבהיר מי זכאי לקבל פטור ממס הכנסה וכיצד ניתן לממש את הזכאות ולקבל את הפטור ואת החזרי המס בפועל.

מי זכאי לפטור ?

כדי להיות זכאי לפטור ממס הכנסה יש לעמוד במספר מבחנים מצטברים:

מבחן ראשון – דרגת נכות גבוהה מאוד.

כדי להיות זכאי לפטור, עליך להיות בעל דרגת נכות גבוהה מאוד. להלן סוגי ודרגות הנכות המזכים בפטור :

 1. עיוור
 2. נכה בשיעור 100%
 3. נכה 90% מפגיעת איברים, על פי חישוב מיוחד.
 4. נכה לצמיתות של 89% , גם הם לפי חישוב מיוחד.

במידה וכבר עברת וועדה רפואית ונקבעה לך דרגת נכות גבוהה, עפ”י אחד החוקים שלהלן, תוכל לעשות שימוש בקביעה זו גם לצורך קבלת פטור ממס הכנסה. להלן רשימת החוקים אשר קביעת דרגת נכות מכוחם מוכרת גם במס הכנסה :

 1. חוק הנכים מ- 1959.
 2. חוק נכי המלחמה בנאצים 1957.
 3. חוק רדיפות הנאצים .1957
 4. חוק התגמולים לנפגעי האיבה 1970.
 5. ביטוח אימהות/ ביטוח נפגעי עבודה/ ביטוח נכות לחוק הביטוח הלאומי 1995.
 6. חוק לפיצוי נפגעי הגזזת.
 7. חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור).

במידה ואין לך הכרה קודמת בנכות, עליך לעבור וועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי, אשר תקבע את דרגת נכותך.

חשוב לדעת, כי ניתן להגיע לדרגת נכות משוקללת בת 90% ומעלה, גם על דרך של צירוף מספר ליקויים, מחלות ופגימות, ולפיכך מומלץ לציין בטופס הפניה לקבלת הפטור, את כל המחלות  והליקויים מהם סובלים, אפילו אם הם אירעו לפני שנים רבות, שכן כל ליקוי שכזה עשוי להצמיח אחוזי נכות.

מבחן שני – משך הנכות

לא די בכך שהוכרת כנכה בשיעור 90% ומעלה, ויש צורך כי תקופת הנכות שנקבעה לך עולה על 184 יום (חצי שנה) ברציפות. במידה ונכותך הוכרה לתקופה הקצרה מחצי שנה, לא תהיה זכאי לפטור כלשהו.

תקופת נכות רציפה של מעל חצי שנה אך מתחת לשנה (אפילו אם היא מתחלקת על פני שנות מס), מזכה בפטור חלקי ונמוך בגין הכנסה בשיעור כ- 70,000 ₪ בלבד (פטור על שכר חודשי ממוצע של עד 5,800 ₪). לדוגמא, חולי סרטן מקבלים בדרך כלל פטור מלא בשיעור 100% לגבי תקופה בה הם מצויים בטיפולי הקרנה, טיפולים כימותראפיים ועוד. הבעיה היא שטיפולים אלו אורכים בדרך כלל תקופה בת חודשים ספורים, ולעיתים חרף ההכרה כחולה סרטן לא זכאי החולה לפטור כלשהו ממס.

הפטור האמיתי והמלא ממס הכנסה, ניתן אך ורק למי שנכותו הוכרה לגבי תקופה בת שנה אחת ברציפות ומעלה, אם גם שנה זו מתחלקת על פני שני שנות מס. פטור מלא ממס הכנסה, מזכה בפטור לגבי הכנסה מעבודה, לגבי שכר שנתי של כ- 600,000 ₪ בשנה (פטור על שכר חודשי ממוצע של עד 50,000 ₪).

חשוב מאוד לדעת, כי אין כל קשר בין דרגת נכות לבין יכולת עבודה, ויכול להיות אדם שהינו נכה 100% ועובד במשרה מלאה ומרוויח סכומים נכבדים, ובדיוק בשביל זה נועד הפטור, כדי לעודד אנשים בעלי נכות לעבוד.

כמו כן חשוב לדעת, כי רופאי המוסד לביטוח לאומי, פוסקים נכות, בעיקר על סמך מסמכים רפואיים אשר גילו מחלה או פגם, ולגבי התאריך שבו התגלתה לראשונה המחלה. קביעה זו הינה שגויה ומקפחת את זכויות החולים (בעיקר חולי סרטן), וזאת כיוון שלמחלות מסויימות קיימת תקופת חביון, בו הן מתפתחות בגוף האדם, וגם לגבי תקופה זו, המוקדמת מתקופת הגילוי הפורמאלי, זכאי הנכה לפטור ממס הכנסה !

מה גובה הפטור ממס הכנסה ?

תקופת נכות רציפה של מעל חצי שנה אך מתחת לשנה (אפילו אם היא מתחלקת על פני שנות מס), מזכה בפטור חלקי ונמוך בגין הכנסה בשיעור כ- 70,000 ₪ בלבד (פטור על שכר חודשי ממוצע של עד 5,800 ₪).

פטור מלא ממס הכנסה, מזכה בפטור לגבי הכנסה מעבודה, לגבי שכר שנתי של כ- 600,000 ₪ בשנה (פטור על שכר חודשי ממוצע של עד 50,000 ₪).

במקרה וההכנסה של בעל פטור מלא ממס, נמוכה מ- 70,000 ש”ח לשנה, יהיה זכאי הנכה לפטור על הכנסה נוספת שאינה מיגיעה אישית (לדוגמא: רווח מהשכרת דירה).

החוק מעניק אף פטור עד לתקרה משתנה, וזאת ביחס לריבית בגין נזקי גוף.

ניתן למצוא פרטים נוספים לגבי הפטור גם באתר משרד האוצר בכתובת -

http://www.finance.gov.il/itc/blind.htm

מה הפרוצדורה לקבלת פטור ממס הכנסה ?

בכדי לקבל פטור ממס הכנסה, יש להגיש לסניף מס הכנסה הקרוב למגורי הנכה, בקשה לפטור ממס הכנסה. לבקשה זו יש לצרף את המסמכים והטפסים שלהלן :

 1. טופס 1516- טופס בקשה לפטור ממס. http://ozar.mof.gov.il/itc/tfasim/print/1516.pdf
 2. טופס בקשה לוועדה הרפואית (169 א’)- http://ozar.mof.gov.il/itc/tfasim/print/169a.pdf
 3. טופס ויתור סודיות (169 ב’)

http://ozar.mof.gov.il/itc/tfasim/print/169b.pdf


לבקשה לפטור ממס הכנסה, רצוי לצרף את כל התיעוד הרפואי התומך בטענות, וזאת כיוון שמס הכנסה בדרך כלל אינו מחפש בעצמו מסמכים רפואיים התומכים בטענה לפטור.

כיוון שניתן לקבל את הפטור בגין תקופה רטרואקטיבית בת 6 שנים לאחור, מומלץ לצרף מסמכים רפואיים גם לגבי בעיות רפואיות בעבר מהם סבלת.

עם הגשת הבקשה למס הכנסה, ינפיק עבורך מס הכנסה שובר אגרה בסך 556 ₪, אותו יש לשלם בנק הדואר.

לאחר תשלום השובר, יש לגשת לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לאזור מגוריך ולהגיש אליו את כל החומר הרפואי וכן את שובר התשלום חתום על ידי הבנק.

בתוך כחודש ימים תקבל זימון לוועדה רפואית במוסד לביטוח לאומי ויש להגיע לוועדה מצוייד בכל המסמכים הרפואיים וכן בתוצאות בדיקות רנטגן, CT, MRI ועוד.

במקרים בהם התלונות הן על פגיעות ומחלות במספר תחומים רפואיים (אונקולוגיה, אורטופדיה, קרדיולוגיה, כירורגיה וכו’), יתכן ותוזמן למספר וועדות רפואיות במספר מועדים, בכל אחת מהן ישב רופא מומחה בתחום אחר.

עלייך להצטייד בתעודת זהות וזכותך להביא עימך לוועדה אדם נוסף שילווה אותך או עורך-דין.

בתום הוועדה הרפואית האחרונה, יסכם המוסד לביטוח לאומי את סך הנכויות שנפסקו לך, וישלח לך הודעה מסכמת בדואר, וזאת בתוך כשבועיים מתום הבדיקה האחרונה. במידה וברצונך לקרוא את הפרוטוקול המפורט של הוועדה, זכותך לפנות לפקיד השומה במס הכנסה ולקבל עותק מהפרוטוקול ללא תשלום.

הגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון

על החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון ניתן לערער בתוך  45 ימים מקבלת ההחלטה.

מומלץ להגיש הודעה מיידית וקצרה למס הכנסה בדבר הגשת הערר, ואת הנימוקים המפורטים לערר ניתן להגיש בשלב מאוחר יותר.

במקרים רבים, כדאי להצטייד בחוות דעת של רופא מומחה מטעמך, כחלק מהנימוקים לערר.

עלות אגרת ערר הינה 838 ₪, ואף היא משולמת בשובר אותו מנפיק מס הכנסה.

בתוך כחודש ימים תקבל זימון לוועדה רפואית לעררים במוסד לביטוח לאומי ויש להגיע לוועדה מצוייד בכל המסמכים הרפואיים וכן בתוצאות בדיקות רנטגן, CT, MRI ועוד.

במקרים בהם התלונות הן על פגיעות ומחלות במספר תחומים רפואיים (אונקולוגיה, אורטופדיה, קרדיולוגיה, כירורגיה וכו’), יתכן ותוזמן למספר וועדות רפואיות לעררים במספר מועדים, בכל אחת מהן ישב רופא מומחה בתחום אחר.

עלייך להצטייד בתעודת זהות וזכותך להביא עימך לוועדה אדם נוסף שילווה אותך או עורך-דין.

בתום הוועדה הרפואית האחרונה לעררים, יסכם המוסד לביטוח לאומי את סך הנכויות שנפסקו לך, וישלח לך הודעה מסכמת בדואר, וזאת בתוך כשבועיים מתום הבדיקה האחרונה. במידה וברצונך לקרוא את הפרוטוקול המפורט של הוועדה, זכותך לפנות לפקיד השומה במס הכנסה ולקבל עותק מהפרוטוקול ללא תשלום.

בכדי להוציא פטור ממס הכנסה צריך לעבור בירוקרטיה ארוכה ותובענית, ובמיוחד כאשר אדם סובל מנכות גבוהה, לא תמיד הוא כשיר להתמודד עם פרוצדורה מסובכת זו. עורך-דין העוסק בתחום ישמח לעזור לך וללוות אותך בצורה מקצועית ונאמנה בסבך הבירוקרטיה, עד להשגת הפטור ממס הכנסה.

השאר פרטיך וקבל ייעוץ מיידי ללא התחייבות

נושאים נוספים

גביית חובות מהירה ויעילה באמצעות ההוצאה לפועל
בישראל קיימת מזה שנים רבות “מכת מדינה” בדמות אי תשלום חובות והשתמטות מקיום התחייבויות.. להמשך…

הסכם מייסדים ותקנון לחברה
בשלבים הראשונים להקמת חברה אנו נתקלים בשני מושגים : הסכם מייסדים ותקנון לחברה.. להמשך…

כיצד למנוע הברחת נכסים על ידי החייב
אחד מכלי הנשק החשובים ביותר במלחמה בחייבים, ובהברחות הנכסים, הינו הטלת עיקולים בטרם אזהרה.. להמשך…

גביית צ’קים חוזרים
אם אתה מחזיק בידיך צ’ק חוזר, דע לך שיש לך ביד יותר מסתם ‘חתיכת נייר’… להמשך…

כיצד להחליט באיזה סדר דין לתבוע
בשנים האחרונות, נולדו לעולם מספר רב של סדרי דין, שלא היו קיימים בעבר.. להמשך…

5 סיבות טובות להשאיר פרטים!
 1. פנייתך מועברת מיידית לעו"ד בכיר ומנוסה בתחום
 2. תשובה מקצועית ומפורטת לפנייתך תינתן לך באופן מיידי.
 3. אצלנו תמצא אוזן קשבת לכל בעיותיך
 4. פרטיך ותוכן פנייתך נשמרים בסודיות מלאה
 5. השירות ניתן ללא כל התחייבות מצידך.
שם מלא:
אימייל:
טלפון:
פרטי הפנייה: